Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE PLZ 120 2019

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:

OSŁONA nr. rys. BR.15.0039-1  (wg załączonego rysunku – załącznik nr 1) – 11szt

W załączeniu szczegóły zapytania ofertowego OBRUM sp. z o.o.  nr  PLZ/120/2019 wraz z trzema załącznikami.

Termin składania ofert: 02/09/2019.

Osoby do  kontaktu:

inż. Bogdan Szukalski, nr tel. +509 721 445, e-mail: bogdan.szukalski@obrum.gliwice.pl

mgr inż. Tomasz PŁATEK, nr tel. +48 (32) 30 19 341, e-mail: tomasz.platek@obrum.gliwice.pl

Załączniki: