Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE OBRUM SP. Z O.O. NR HL/434/2022

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na usługę badawczo rozwojową polegającą na:

Termin realizacji zamówienia: 10/06/2022

Termin i sposób składania ofert: do 29/04/2022 do godz. 12.00 na adres mailowy obrum_hl@obrum.pl

W załączeniu: