Ogłoszenia

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na termomodernizację

UWAGA! „OBRUM” sp. z o. o. przedłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym na termomodernizację do dnia 31.05.2021r. do godz. 9.00. Termin otwarcia ofert: 31.05.2021r., godz. 9.05.

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu 1.1.1 hali produkcyjnej zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Załączniki (pliki do pobrania):

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – część budowlana
  3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – część elektryczna
  4. Projekt umowy
  5. Zasady postępowania z pracownikami nie będącymi obywatelami narodowości polskiej