Aktualności

Przegląd mostów MS-20

12 mostów MS-20 przechodzi w OBRUM kompleksowy przegląd. Te, które będą tego wymagały, zostaną poddane naprawie. Pojazdy, którymi już zajmują się mechanicy OBRUM służą od 2012 roku w polskiej armii.

Mosty towarzyszące na podwoziu samochodowym MS-20 to pojazdy, których rozkładane przęsło umożliwia przeprawę przez przeszkody wodne lub terenowe o szerokości do 20m.

Funkcjonalność mostu mobilnego może być wykorzystana między innymi do prowadzenia skutecznych akcji ratunkowych na dotkniętych zniszczeniem terenach w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz ekologicznych. Może również wspomagać działania ratownicze jednostek zarządzania kryzysowego i zapewniać wsparcie działań ewakuacyjnych w sytuacjach zagrożenia.