Projekty rozwojowe

Wielofunkcyjna maszyna inżynieryjna Pinia

WMI Pinia stanowiła przyszłościowe podejście w konstrukcji maszyn inżynieryjnych. W założeniach miała ona zastąpić wyeksploatowany sprzęt wojsk inżynieryjnych. Maszyna na podwoziu kołowym, wyposażona jest w szeroką gamę osprzętu wymiennego.
Opracowany projekt pojazdu jest jednym z ciekawszych rozwiązań tego typu sprzętu i nie ma odpowiednika w znanych konstrukcjach na świecie. Koncepcję budowy pojazdu wykonano dla odbiorcy zachodniego, a jego bazą miało być gotowe podwozie dostarczone przez Zamawiającego, na którym należało zbudować stosowny sprzęt.
Projekt zakończono na fazie koncepcji i pogłębionych analiz wykonalności.