Projekty rozwojowe

Robot rozpoznania dróg

Robot rozpoznania dróg (RRD) to koncepcja w trakcie opracowania. Zakłada ona stworzenie pojazdu, który powinien umożliwiać:

• rozpoznawanie materiałów niebezpiecznych, niewybuchów i materiałów improwizowanych w pasie drogi oraz ich usuwanie
• oznaczanie miejsc zagrożonych oraz szerokości sprawdzanej drogi
• podejmowanie/przesuwanie materiałów niebezpiecznych (leżących i zakopanych)
• trałowanie korony drogi, wykonywanie przejść w polu minowym
• unoszenie elementów konstrukcyjnych
• przepychanie lub unoszenie pułapek samochodowych
• rozładunek pojazdów z materiałów niebezpiecznych
• zdolność rozpoznawania i oznaczania drogi i jej pasa
• inspekcja przepustów drogowych, poboczy i rowów przydrożnych.

Zakłada się, że pojazd będzie oferował możliwość zdalnego sterowania.