Wytwarzanie dokumentacji technicznej

Nadzorowanie dokumentacji, wprowadzanie zmian

Potencjał intelektualny i techniczny OBRUM pozwala na prowadzenie działalności obejmującej projektowanie i produkcję nowoczesnych urządzeń oraz zapewnienie im sprawności w całym cyklu życia. Jesteśmy w stanie poprowadzić pełny proces modyfikacji i modernizacji oferowanych urządzeń.

OBRUM świadczy pakiety usług dotyczące:

• kompleksowego projektowania maszyn zawierającego dokumentację produkcyjną, dokumentację użytkowania oraz dokumentację zabezpieczenia

• przeprowadzenie modyfikacji lub modernizacji istniejącego wyrobu w zakresie elektryki, automatyki, hydrauliki oraz mechaniki zapewniając przy tym pełną aktualizację dokumentacji

• przygotowania dokumentacji użytkowania bądź zabezpieczenia dla istniejących wyrobów.