Cyfrowe systemy szkoleniowe

Multimedialny Obiekt Szkoleniowy Nowej Generacji

Siły Zbrojne RP posiadają coraz większe potrzeby szkolenia strzeleckiego. Trudno dostępne strzelnice garnizonowe pozwalają na realizację szkoleń pojedynczych żołnierzy, jednak tunelowość strzelań nie pozwala ani na przeprowadzenie bardziej zaawansowanych szkoleń indywidualnych, ani na prowadzenie strzelań grupowych.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala nie tylko rozwiązać dotychczasowe problemy szkoleniowe, ale również uatrakcyjnić szkolenie i zapewnić mu bardziej efektywną formę.

Spółki PGZ S.A. i OBRUM wraz z partnerem przedsięwzięcia, w ramach współdziałania proponują budowę Multimedialnych Obiektów Szkoleniowych Nowej Generacji.

Koncepcja ta bazuje na zamkniętych strzelnicach multimedialnych, wyposażonych w najnowocześniejsze rozwiązania treningowe i symulacyjne dostępne w Grupie PGZ, spółce OBRUM – odpowiedzialnej za obszar szkolenia i symulacji w Grupie PGZ, jak i w oparciu o doświadczenia partnera przedsięwzięcia.

PROPOZYCJA OBIEKTÓW SZKOLENIA

Propozycja zakłada budowę obiektów będących małymi centrami szkoleniowymi bazującymi na doświadczeniach obiektu strzelnicy multimedialnej w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
Założenie jest takie, by z pojedynczego obiektu szkoleniowego mogła korzystać jak najszersza liczba struktur wojska, w tym rezerw WP, służb mundurowych, a także organizacji proobronnych czy klas mundurowych.
Takie lokalne centra szkoleniowe miałyby ogromny wpływ nie tylko na przeszkolenie Sił Zbrojnych, ale także na gotowość mobilizacyjną całego społeczeństwa. Umożliwiałyby prowadzenie pełnego szkolenia (w tym w zakresie broni wsparcia) na poziomie regionalnym.

MOŻLIWOŚCI OBIEKTU – TRENING STRZELECKI

Podstawowym, ale nie jedynym, zastosowaniem strzelnicy multimedialnej byłoby prowadzenie szkoleń strzeleckich z wykorzystaniem broni podstawowej, znajdującej się na wyposażeniu osobistym żołnierzy.
Do szkolenia byłyby wykorzystane różnorodne scenariusze szkoleniowe, zawierające cele multimedialne stacjonarne, ruchome, animacje i filmy. Wśród zastosowanych rozwiązań proponujemy technologię BlueBox, pozwalającą na zasymulowanie prowadzenia szkolenia z „żywym”, nieprzewidywalnym przeciwnikiem.
Wszystko to jest możliwe przy zachowaniu strzelania amunicją ostrą, a zatem ze sposobem szkolenia najbardziej zbliżonym do warunków rzeczywistych, wymagającym najwyższej uwagi i skupienia od szkolonych żołnierzy. Amunicja bezołowiowa „ekologiczna” (taka znajduje się w ofercie MESKO S.A.) może dodatkowo ograniczyć efekt oddziaływania na środowisko naturalne czy zdrowie żołnierzy, nawet przy najbardziej intensywnym treningu strzeleckim.

Za rozwój i opracowywanie nowych scenariuszy tak w formie filmowej, jak i animacji, odpowiadałyby polskie spółki, należące do Grupy PGZ (OBRUM). To pozwoliłoby między innymi na tworzenie scenariuszy działania na obiektach krytycznych dla bezpieczeństw Państwa, poprzez odwzorowywanie ich struktury, układu pomieszczeń itp., zapewniając realistyczny trening ochrony obiektów w czasie kryzysów i wojny (lotniska, obiekty rządowe, ważne obiekty infrastruktury), przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji.

MOŻLIWOŚCI OBIEKTU – TRENAŻERY BRONI

Dzięki multimedialności celów, trening realizowany za pomocą strzelnicy multimedialnej można rozszerzyć na broń wsparcia, znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych.
Trenażer taki może współdziałać ze strzelnicą multimedialną, zapewniając zarówno szkolenie dla operatorów, ale także szkolenie zgrywające dla drużyn w naprowadzaniu broni wsparcia, np. moździerza.
Możliwe jest programowe połączenie trenażerów w jedno wirtualne pole działania, na którym jednocześnie trwa ostrzał z broni indywidualnej, ostrzał z trenażera moździerza, trenażera zestawu PIORUN, czy zestawu PPK.
Możliwości treningowe Multimedialnego Obiektu Szkoleniowy Nowej Generacji, uzupełniane są także poprzez realizację szkoleń teoretycznych (np. poprzedzających trening z wykorzystaniem broni osobistej czy trenażerów). Obiekt zostałby wyposażony w sale dydaktyczne, przystosowane do prowadzenia kursów z zakresu bezpiecznego wykorzystania uzbrojenia, czy metod jej zabezpieczenia i obsługiwania.