Projekty rozwojowe

Czołg Anders – Demonstrator

Anders jest najbardziej złożoną i wymagającą uniwersalną konstrukcją platformy, która naszpikowana wieloma autorskimi innowacyjnymi rozwiązaniami, wykonana w bardzo krótkim czasie przy zaangażowaniu niewielkich kosztów, wyprzedziła swój czas. W założeniach do projektu platforma miała stanowić bazę kilkunastu aplikacji tj. bojowe wozy piechoty – lekki i ciężki, wozy dowodzenia, wozy inżynieryjne, zabezpieczenia technicznego, wozy amunicyjne czy też wozy sanitarne i medyczne.

Projekt w całości, od fazy koncepcyjnej do wykonania jest polskim dziełem, które można porównywać jedynie z amerykańskimi pracami programu Future Combat Systems, stanowiąc tym samym połączenie światowych technologii i polskiej myśli technologicznej. Powstały w zaledwie 24 miesiące demonstrator technologii stanowi wynik pracy rozwojowej nr O R00 003005 nad projektem pt. „Lekki czołg na bazie wielozadaniowej platformy bojowej”, finansowanej ze środków MNiSW w konsorcjum naukowo-przemysłowym reprezentowanym przez lidera – OBRUM oraz WAT i WZM S.A. Siemianowice Śląskie.

Anders jest konstrukcją projektowaną z uwzględnieniem zmieniającego się charakteru walki, rozszerzenia działań bojowych o wymiar powietrzno-lądowy, nieregularności walki, konieczności zapewnienia wojskom walczącym w różnych obszarach tj. góry, pustynia, dżungla, teren zurbanizowany, dużej siły ognia przy równoczesnym zapewnieniu załodze dostatecznej osłony pancernej, elektronicznej, termalnej oraz antyrakietowej.
Nowoczesna platforma ANDERS jest uniwersalną platformą gąsienicową o wysokiej mobilności taktycznej i strategicznej, wysokiej odporności balistycznej i przeciwminowej oraz dużej sile ognia. Posiada duże możliwości modyfikacji i rozwoju w całym okresie życia wyrobu. Przeznaczona jest jako podwozie bazowe dla całej gamy mobilnego sprzętu pancernego.

Wartość innowacyjną projektu uzasadnić można wieloma oryginalnymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, m.in.:

• zastosowanie przedziału napędowego z przodu pojazdu umożliwia łatwą konfigurację platformy bojowej – czołg/bwp/wóz dowodzenia, wóz zabezpieczenia technicznego, pojazd ewakuacji medycznej oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed skutkami trafienia pociskiem kumulacyjnym
• zmniejszenie masy bojowej do ok. 30 – 33 ton zapewnia transport w ładowniach samolotów transportowych, umożliwienie przejazdu przez mosty o średniej nośności, zrównoważone zastosowaniem aktywnych systemów osłony i obrony wozu bojowego przy zmniejszeniu opancerzenia
• zastosowanie bezzałogowej wieży z armatą o dużej sile ognia skutkuje zwiększeniem ochrony załogi czołgu przy równoczesnym obniżeniu sylwetki pojazdu i stworzeniu bryły o kształtach zmniejszających widmo odbitego promieniowania elektromagnetycznego,
• wyposażenie pojazdu w elektroniczne systemy sieciocentryczne ułatwiające dowodzenie i wymianę informacji w systemie kierowania walką, monitorujące parametry logistyczne
• posiadanie elektronicznych systemów obrony i osłony
• wyposażenie w hydromechaniczny układ napędowy przekazujący napęd od silnika do kół napędowych zapewnia wysoką ruchliwość pojazdu
• możliwość zastosowania w przyszłości napędu hybrydowego umożliwiającego ciche podejścia na dystansie ok. 20 km
• możliwość zastosowania w przyszłości gąsienic gumowych w miejsce obecnie stosowanych gąsienic tradycyjnych

Powodzenie techniczne rozwiązania Anders zostało potwierdzone przeprowadzonymi z wynikiem pozytywnym pracami adaptacyjno – montażowymi systemów wieżowych kal. 120 mm (lekki czołg), kal. 105 mm belgijskiej firmy CMI (wóz wsparcia ogniowego), wież HITFIST 30P i OWS (bojowy wóz piechoty) oraz pozytywnymi wynikami prób poligonowych i ogniowych platformy Anders z wieżą z armatą kal. 120 mm i automatem załadowania amunicją standardu NATO umieszczonym w tylnej części wieży.

Wyrób doczekał się licznych prezentacji na targach i wystawach międzynarodowych w kolejnych aplikacjach, jako:

• bojowy wóz piechoty z wieżą załogową HITFIST 30 – MSPO, Kielce 2010 r.
• bojowy wóz piechoty z wieżą bezzałogową OWS – MSPO, Kielce 2011 r.
• wóz wsparcia ogniowego z wieżą belgijskiej f-my CMI z armatą kal. 105 mm – EUROSATORY, Paryż 2012 r.

Zalety ANDERSA:
• uniwersalność platformy umożliwiająca modułową zabudowę
• możliwość integracji z różnymi systemami wieżowymi (załogowe i bezzałogowe, kal. 30 mm, kal. 105 mm i kal. 120 mm)
• wysoki stopień odporności balistycznej do poziomu 5+ (wg STANAG 4569)
• dodatkowy pancerz kompozytowy z systemem szybkiego montażu
• możliwość zmniejszenia wykrycia radarowego przez zastosowanie farb z absorberem mikrofalowym
• zmniejszona sygnatura termalna gazów spalinowych przez ich mieszanie z powietrzem układu chłodzenia
• nowoczesna konstrukcja ekranów bocznych zmniejszająca sygnaturę termalną pochodzącą z układu bieżnego
• zmodyfikowane systemy zabezpieczeń przed bronią masowego rażenia
• wielogłowicowy system ostrzegania o opromieniowaniu laserowym
• załoga 3-osobowa z możliwością przewozu od 4 do 8 żołnierzy desantu
• amortyzatory ze zderzakami elastomerowymi, oryginalne rozwiązanie OBRUM
• klimatyzacja i agregat prądotwórczy do prac w tzw. misji cichej
• sieć pokładowa wysokoenergetyczna ~ 120 [kW] mocy elektrycznej predysponuje podwozie do wykorzystania np. w WB PZA LOARA, systemach radarowych, nośnikach broni obezwładniającej
• napęd wieży wykonany w oparciu o oryginalne rozwiązanie OBRUM
• rozwiązania systemów teleinformatycznych zapewniające sieciocentryczność zarządzania sprzętem na polu walki
• silniki elektryczne napędu wentylatorów i technologia wykonania wentylatorów
• systemy optyczne i transmisji obrazu celownika działonowego ze stabilizacją dwupłaszczyznową
• systemy wizyjne tyłu pojazdu
• nocny przyrząd kierowcy PNK-72B
• masa i gabaryt dostosowany do transportu kolejowego i lotniczego.