Projekty rozwojowe

BWP / WWO na platformie UMPG

Bojowy Wóz Piechoty na bazie Uniwersalnej Modułowej Platformy Gąsienicowej (BWP na bazie UMPG) jest propozycją Ośrodka prezentującą możliwość realizacji uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej jako podwozia bazowego dla rozwoju mobilnego sprzętu pancernego dla SZ RP oraz na eksport. Wszystko to przy zapewnieniu pełnego procesu realizacji, opartego o kompetencje i potencjał intelektualny oraz wytwórczy polskiego przemysłu obronnego z udziałem wybranych podmiotów i technologii zagranicznych.

Projekt na etapie zatwierdzonego opracowania, tj. „Studium Wykonalności BWP na bazie UMPG”, zgodnie z koncepcją posiada trzy odmiany konstrukcyjne: lekką – pływającą, średnią i ciężką zbudowane na tym samym modułowym podwoziu – kadłubie. Proponowane rozwiązanie skupia w sobie zdolności opcyjnie zawarte w Strategicznym Przeglądzie Obronnym i prezentowane
w „Katalogu Zdolności SZ RP”.

Przyjęte w Studium Wykonalności założenia, w efekcie końcowym mają dać produkt tańszy, stanowiący jednocześnie ciekawą ofertę eksportową.

Projekt bazuje na wynikach prac i wnioskach uzyskanych w ramach projektu rozwojowego RO 0030 05 pod nazwą „Lekki czołg na bazie wielozadaniowej platformy bojowej” wynikiem, których był przebadany demonstrator technologii, odpowiadający VI poziomowi gotowości technologicznej.

Wykonane dla projektu „BWP na bazie UMPG” Studium Wykonalności (SW) miało na celu określenie możliwości wdrożenia nowego bojowego wozu piechoty, który stanowiłby podstawowy środek do niszczenia silnie i lekko opancerzonych celów przeciwnika, opanowania i utrzymania terenu oraz wspierania ogniem broni pokładowej działań pododdziałów zmechanizowanych/zmotoryzowanych w różnych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocnej.

BWP na bazie UMPG jest polską, opracowaną w OBRUM propozycją pojazdu o wysokiej mobilności taktycznej i strategicznej, wysokiej odporności balistycznej i przeciwminowej oraz dużej sile ognia,
jak również dużej możliwości modyfikacji i rozwoju w całym okresie życia wyrobu.

Zgodnie z założeniami BWP ma trzy odmiany konstrukcyjne zbudowane na tym samym modułowym kadłubie: lekką – pływającą, średnią oraz ciężką. Architektura zabudowy przestrzeni wewnętrznej dla wszystkich odmian jest jednakowa.

Zespoły różniące wersje to:
• pływaki (przedni i tylne napędowe) – wersja pływająca
• pancerz dodatkowy – wersja ciężka,
• układy – napędowy i bieżny (dla wersji średniej i ciężkiej – podwyższona moc oraz szersze gąsienice i wzmocnione wałki skrętne, zmienione koła napędzające).

Istotą rozwiązania jest kadłub w wykonaniu bazowym dla wszystkich odmian, z możliwością alternatywnego mocowania (bez potrzeb wprowadzania zmian adaptacyjnych) takich zespołów głównych jak: power-pack o zwiększonej mocy i układ bieżny dla odmian: średniej i ciężkiej. Adaptacja kadłuba do spełnienia warunku pływalności wymagać będzie prac spawalniczych przez montaż zaczepów do pływaków oraz spawanie uchwytów montażowych pancerza dodatkowego dla wersji średniej i ciężkiej. Wymiana zespołu bojowego na inny typ będzie możliwa przez zastosowanie pierścieni redukcyjnych montowanych w gnieździe płyty podwieżowej.

Proponowana modułowa budowa platformy o wysokim stopniu unifikacji pomiędzy odmianami (lekką-pływającą, średnią i ciężką) umożliwia osiągnięcie parametrów taktyczno-technicznych przewyższających lub co najmniej dorównujących poziomem do aktualnie osiąganych w najnowszych rozwiązaniach.

Zgodnie ze światowymi tendencjami konstrukcja UMPG umożliwia ponadto:
• stosowanie wymiennie innego systemu uzbrojenia
• stosowanie osprzętów wyposażeniowych zmieniających funkcję wozu
• szybką przebudowę posiadanej wersji na inną, np. wersję lekką na średnią lub ciężką, względnie przebudowę na wersję pływającą

Zaproponowana modułowa budowa wozu również w jednoznaczny sposób:
• unifikuje i upraszcza procesy produkcji i wytwarzania podzespołów oraz części zamiennych
• obniża koszty wytworzenia i zaopatrzenia logistycznego
• unifikuje programy i procesy szkoleń
• umożliwia łatwość przeprowadzania procesów modyfikacji i modernizacji, niezwykle istotnych w cyklu życia UiSW

Opracowany w OBRUM dokument – Studium Wykonalności BWP na bazie UMPG jest wynikiem prac prowadzonych w ramach konsorcjum. Komitet Sterujący projektem tworzyli przedstawiciele Ośrodka, Politechniki Śląskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Cykl życia BWP ujęty w ww. dokumencie został opracowany przez specjalistów z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Zalety BWP na bazie UMPG:
• wysoka mobilność strategiczna:
• niska masa i małe wymiary – gabaryt zapewniający transport samolotem Airbus 400 M lub innymi, umożliwiające szybkie przerzuty w dowolne miejsca na tereny działań asymetrycznych
• ułatwione wsparcie logistyczne – dostęp do szerokiej gamy zunifikowanych komponentów sprzętu NATO

Cechy bojowe:
• wysoka ruchliwość w terenach przyszłych działań
• wysoka jakość osłony przed środkami masowego rażenia

Cechy konstrukcyjne:
• moduł podstawowy
• moduł zadaniowy (misyjny)
• możliwość tworzenia różnych aplikacji

Uniwersalna modułowa platforma gąsienicowa może stanowić bazę – nośnik dla:

1. Wieżowych Systemów Uzbrojenia, np.:
• załogowa wieża bojowego wozu piechoty z automatyczną armatą kal. 20,50 mm
• bezzałogowe systemy wieżowe typu ZSSW z automatycznymi armatami kal. 20,50 mm, zintegrowanymi np. z ppk Spike i platform startowych p. lot. rakiet GROM dla bojowych wozów piechoty w wersjach lekkiej – pływającej, średniej oraz ciężkiej
• wieży wozu wsparcia ogniowego kal. 105,120 mm z automatem ładowania
• wieży automatycznego moździerza kal. 120 mm (jedno lub dwu lufowego),
• wieży przeciwlotniczych systemów artyleryjskich z armatami kal. 35 mm (np. LOARA),
• wieży armato-haubic kal. 155 mm

2. Bezwieżowych systemów uzbrojenia, np.:
• zestawów rakiet przeciwlotniczych

2. Systemów wyposażenia specjalistycznego:
• inżynieryjnego
• wozy rozpoznania
• wozy zabezpieczenia inżynieryjnego
• wozy minowania narzutowego
• logistycznego
• wozy zabezpieczenia technicznego
• wozy sanitarne
• wozy amunicyjne
• szczebla dowódczego
• wozy rozpoznawcze
• wozy dowodzenia i łączności

Wspólną cechą charakterystyczną wozów – pojazdów gąsienicowych jest:
• bardzo głęboka unifikacja podwozi
• wysoka odporność balistyczna (pancerze dodatkowe)
• wspólne materiały pędne i smarne
• ujednolicona budowa upraszczająca system zaopatrywania, remontów i szkoleń
• wysoka ergonomia
• podatność transportowa wszystkimi środkami transportowymi, w tym lotniczym
• podatność modernizacyjna zapewniona na etapie projektowania

Zastosowanie UMPG jako podwozia bazowego dla specjalistycznego uzbrojenia i wyposażenia (w tym modułów misyjnych) o różnej masie umożliwia stworzenie gamy wozów o całkowitych masach bojowych w zakresie tonażu od 22 t do > 35 t.

Dodatkowe zalety rozwiązania pozwalają na:
• unifikację i uproszczenie procesów produkcji i wytwarzania podzespołów oraz części zamiennych
• obniżenie kosztów wytworzenia i zaopatrzenia logistycznego
• unifikację programów i procesów szkoleń
• obniżenie kosztów życia wyrobu
Modułowa budowa platformy umożliwia łatwość przeprowadzania procesów modyfikacji
i modernizacji, niezwykle istotnych w cyklu życia urządzeń i sprzętu wojskowego oraz ujednolica ich obsługę i remonty.