Usługi badawcze

Badania układów konstrukcyjnych maszyn budowlanych i drogowych

Stanowisko badawcze układów konstrukcyjnych tworzy kompletna aparatura pomiarowa, składająca się ze wzmacniacza pomiarowego wraz z kartami i oprogramowaniem oraz wielokanałowego analizatora z oprogramowaniem użytkowym służącym do zbierania, rejestracji, przetwarzania oraz archiwizacji sygnałów z czujników tensometrycznych, indukcyjnych przetworników przesunięcia bądź innych przetworników z wyjściem napięciowym.

Analizator wielokanałowy LMS SCADAS Recorder, z oprogramowaniem do pomiarów dynamicznych w czasie rzeczywistym, obróbki sygnałów, akwizycji i archiwizacji danych firmy LMS
ilość kanałów pomiarowych24
wejścia (16 kanałów)czujniki tensometryczne (układ ćwierć-, pół- i pełnomostkowy), przetworniki ICP, przetworniki z wyjściem napięciowym)
wejścia (8 kanałów)czujniki drgań z wyjściem ładunkowym, przetworniki ICP, przetworniki z wyjściem napięciowym,
2 niezależne wejściapomiar prędkości obrotowej
Wzmacniacz pomiarowy firmy GANTNER z oprogramowaniem do pomiarów dynamicznych w czasie rzeczywistym, akwizycji i archiwizacji danych
ilość kanałów pomiarowych8
wejścia:czujniki tensometryczne (układ ćwierć-, pół- i pełnomostkowy), czujniki indukcyjne, przetworniki z wyjściem napięciowym