Usługi badawcze

Badania stanowiskowe

Wykonywane są na specjalnych stanowiskach badawczych w celu sprawdzenia specyficznych parametrów badanego urządzenia, maszyny lub pojazdu. Obejmują między innymi badania odporności na wiatr, stateczności, wytrzymałości, nośności (np. przęsła mostów wojskowych), układów poziomowania platform i pojazdów, hydraulicznych układów napędowych.
Wymagany zakres badań określony jest w Warunkach Technicznych bądź w Programie Badań urządzenia (maszyny, pojazdu).