Aktualności

OBRUM z rekordową umową na mosty dla Wojska Polskiego

11 października gliwicki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM podpisał umowę z Agencją Uzbrojenia, na podstawie której dostarczy do Sił Zbrojnych RP 43 mosty towarzyszące na podwoziu samochodowym MS-20. Wartość kontraktu, który zostanie zrealizowany w latach 2025-2028, wynosi 767 mln zł.

Nie są to pierwsze mosty towarzyszące na podwoziu kołowym MS-20 skonstruowane i produkowane przez gliwicką firmę OBRUM, które trafią do jednostek polskiej armii

Spółka OBRUM, posiadająca zdolności projektowe i produkcyjne jest twórcą konstrukcji mostu MS-20, opartego na ciągniku Jelcz. Jest to rozwiązanie opracowane i wykonane w pełni w OBRUM. Umowa na dostawy 43. zestawów mostów towarzyszących dla Polskich Sił Zbrojnych potwierdza po raz kolejny zdolności polskiego przemysłu obronnego w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

– Podpisana umowa jest największą umową w historii naszej Spółki. Pracownicy OBRUM są dumni z faktu, że mogą brać udział w modernizacji technicznej Sił Zbrojnych i tym samym przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Mosty MS-20 Daglezja pod względem cech użytkowych, w tym przede wszystkim  mobilności, nośności i szybkości użycia, są wyjątkowym rozwiązaniem inżynieryjnym w skali światowej – umożliwiają przemieszczanie się najcięższego sprzętu będącego
w posiadaniu Sił Zbrojnych RP – powiedział prezes OBRUM sp. z o.o., Tomasz Kurczek.

Dotychczas OBRUM przekazał Wojsku Polskiemu dwanaście mostów MS-20, których dostawy zakończono w 2017 r. Pojazdy stały się ponadto produktem eksportowym – w 2021 r. OBRUM wyprodukował i dostarczył cztery MS-20,
w zmodyfikowanej wersji uwzględniającej warunki lokalne, do klienta zagranicznego.

OBRUM w dalszym ciągu rozwija konstrukcję mostów towarzyszących. Zestawy MS-20 są wyposażane w nowoczesne rozwiązania elektroniczne ułatwiające pracę operatorom przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa sprzętu.

– Wraz z mostami MS-20 zostaną dostarczone również, cyfrowe rozwiązania szkolno-treningowe – symulatory proceduralne służące szkoleniu operatorów mostów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Spółka posiada zdolności samodzielnego  tworzenia kompleksowych symulatorów przeznaczonych dla szkolenia zarówno pojedynczych załóg wozów bojowych, jak i pododdziałów  – dodał prezes OBRUM sp. z o.o., Tomasz Kurczek.

Podpisana 11 października 2023 r. umowa zapewni dostawy kilkudziesięciu nowych mostów towarzyszących MS-20. W praktyce oznacza to, że armia będzie dysponować mostami pozwalającymi na zabezpieczenie przepraw, czy pokonanie przeszkód o szerokości do 20 m przez najcięższy sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i NATO. Mosty pozwalają na zabezpieczenie przeprawy pojazdów gąsienicowych klasy MLC70
z możliwością podwyższenia do MLC85 oraz pojazdów kołowych klasy MLC110 z możliwością podwyższenia do MLC 133. MS-20 będące dziełem polskich inżynierów, są rozwiązaniem krajowym, ale z powodzeniem mogą się stać w przyszłości również jednym z flagowych produktów eksportowych