Aktualności

OBRUM na Polsecure 2024

W związku z udziałem OBRUM w najbardziej prestiżowym krajowym wydarzeniu branżowym służb mundurowych Polsecure, chcielibyśmy podziękować licznie przybyłym przedstawicielom instytucji dbających o zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, w tym m.in. Policji, Straży Granicznej, SOP, za inspirujące rozmowy i zainteresowanie potencjalnym zastosowaniem cyfrowych rozwiązań w procesie szkolenia funkcjonariuszy.

Zaprezentowane rozwiązania są dowodem na to, że polski przemysł obronny może efektywnie wspierać oprócz wojska również służby w zakresie potrzebnych, szczególnie w obecnej dobie, nowoczesnych rozwiązań cyfrowych odpowiadających najwyższym światowym standardom.

Pragniemy podziękować przedstawicielom PGZ za profesjonalne przygotowanie imponującej ekspozycji. Dzięki inwencji tych osób i obecności przedstawicieli OBRUM możliwe było nawiązanie licznych kontaktów i promowanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na zwiększenie efektywności szkoleń i tym samym poszerzanie zdolności obronnych Kraju.