Aktualności

Nowoczesna wizja OBRUM dotycząca procesu szkolenia i działań serwisowych

W wielu armiach świata wykorzystanie nowoczesnych systemów szkolno-treningowych, symulujących rzeczywiste działania sprzętu to już standard, a wręcz obowiązkowy element szkolenia. Symulatory, trenażery, aplikacje diagnostyczne pozwalają nie tylko na poprawne wykorzystanie sprzętu wojskowego podczas działań bojowych, ale zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo użytkowników i obniżają koszty treningu oraz zmniejszają poziom wyeksploatowania sprzętu.

Jednym z podstawowych obszarów realizowanych prac badawczo-rozwojowych w OBRUM były i są właśnie urządzenia szkolno – treningowe wspierające proces doskonalenia umiejętności. Ciągle ulepszane technologie informatyczne w połączeniu z nowym spojrzeniem na metodykę treningu, umożliwiły opracowanie innowacyjnej wizji procesu szkolenia oferowanego klientowi. Więcej o intensywnych działaniach OBRUM w tym temacie w poniższym artykule. 

NOWOCZESNA-WIZJA-PROCESU-SZKOLENIA-I-DZIALAN-SERWISOWYCH