Aktualności

Modernizacja MID-ów. Pozostały 4 pojazdy

Trwają prace nad modernizacją kolejnych egzemplarzy Maszyn Inżynieryjno-Drogowych MID. Po dostarczeniu w lutym do wojska pierwszego wyremontowanego
i zmodyfikowanego egzemplarza, OBRUM pracuje nad kolejnymi 4. Pojazdy, poza podtrzymaniem dotychczasowych funkcjonalności, są uzupełniane specjalistycznym wyposażeniem technicznym znacznie zwiększającym możliwości, ergonomię, komfort użytkowania i racjonalne gospodarowanie energią. 

Maszynie usprawniane są zespoły, podzespoły, mechanizmy i urządzenia zgodnie z warunkami technicznymi producenta.

W procesie wykonywane są:
• modyfikacja układu napędowego,
• modyfikacja układu hydraulicznego do przyłączenia nowego osprzętu roboczego (wiertnica),
• pojazd wyposażany jest w kamery,
• modyfikacja blokady zawieszenia, układu sterowania i układu pozycjonowania lemiesza,
• wprowadzono agregat APU.

Klient po modernizacji MID-a otrzymuje: polepszenie parametrów układu napędowego
i hydraulicznego, unowocześnienie pojazdu poprzez zastosowanie dodatkowego osprzętu (wiertnica), poprawę widoczności pracy po zastosowaniu kamer, dodatkowe zasilanie z agregatu.

W ramach modernizacji lub modyfikacji OBRUM wykonuje również kompletną Dokumentację Techniczną.

Dowodem poprawy jakości są pozytywne komentarze jego Użytkowników. O tym, co najbardziej cenią sobie w nowej wersji MID-2020 opowiedział nam st. kpr. Grzegorz Wlazły z 1. Brzeskiego Pułku Saperów.