Kariera

Specjalista ds. Planowania i Kontrolingu

Nasze oczekiwania:
 • 3-letnie doświadczenie w obszarze kontrolingu, rachunkowości zarządczej, księgowości (analizie finansowej);
 • wykształcenie wyższe (magister kierunku finanse lub rachunkowość);
 • wiedza z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętności komunikacji w zespole;
 • biegła znajomości pakietu MS OFFICE;
 • wysoki poziom zaangażowania, samodzielności i poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.
Twoje Zadania:
 • przygotowywanie analiz finansowych z zakresu kontrolingu operacyjnego, finansowego, projektowego na potrzeby decyzji zarządczych;
 • przygotowanie prognoz cash flow;
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych;
 • udział w przygotowywaniu rocznego budżetu oraz bieżąca kontrola jego realizacji wraz z miesięczną analizą odchyleń;
 • prognozowanie, kontroli i analizie danych finansowych spółki;
 • otwieranie zleceń oraz emitowanie kart zadaniowych;
 • analiza zleceń pod kątem wykorzystania budżetu;
 • współpraca w tworzeniu i optymalizacji narzędzi oraz procesów raportowania;
 • tworzenie raportów i prezentacji danych
Oferujemy:
 • możliwość wniesienia nowych rozwiązań, pomysłów;
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy;
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • udział w szkoleniach certyfikujących, zawodowych;
 • dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych;
 • adaptacja – wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomej i bezpiecznej pracy;
 • ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracownika i jego najbliższych w PZU;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej również dla najbliższych;
 • karty Medicover Sport;
 • pracownicze plany kapitałowe w PKO TFI;
 • możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • wypoczynku urlopowego;
  • dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • imprez kulturalno-oświatowych;
  • w trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć także na wsparcie pracodawcy poprzez uzyskanie szybkiej pomocy finansowej w postaci zapomogi.
 •  
Aplikuj