Kariera

Mistrz Produkcji

Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe techniczne;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office w tym Excel;
 • umiejętność zarządzania zespołem, w tym motywacji i ustalania celów pracownikom;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • doświadczenie we wdrażaniu zmian, raportowaniu działań, kontroli i analizie wskaźników produkcyjnych.
Twoje zadania:
 • planowanie operatywne procesów technologicznych;
 • nadzorowanie realizacji procesów produkcji;
 • sterowanie prawidłowym przebiegiem procesu produkcji z zachowaniem reżimów technologicznych,
 • opracowanie danych wejściowych z terminami realizacji poszczególnych przebiegów przewodników technologicznych do planu produkcji (w odniesieniu pracochłonności wynikającej z chronometrażów lub technologii), planowanie ścieżki przepływu prefabrykatu;
 • przygotowanie i kompletację dokumentów i materiałów;
 • analizowanie możliwości produkcyjnych oraz identyfikację zagrożeń;
 • opracowywanie i bieżącą aktualizację harmonogramów wykonywania zadań procesów technologicznych;
 • wsparcie techniczne dotyczące wyjaśniania nieprawidłowości powstających podczas realizacji zadań procesów obróbki oraz montażu końcowego;
 • przygotowanie, sporządzenie dokumentów dotyczących wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz terminów realizacji zadań i podejmowania działań  zmierzających do ich dotrzymania.
Mile widziane
 • znajomość pakietu MS Office i MS Project, ERP;
 • znajomość procesu montażu i obróbki ubytkowej.
Oferujemy:
 • możliwość wniesienia nowych rozwiązań, pomysłów;
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • udział w szkoleniach certyfikujących, zawodowych;
 • dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych;
 • adaptacja – wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomej i bezpiecznej pracy;
 • ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracownika i jego najbliższych;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej również dla najbliższych;
 • karty Medicover Sport;
 • pracownicze plany kapitałowe;
 • możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • wypoczynku urlopowego;
  • dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • imprez kulturalno-oświatowych;
  • w trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć także na wsparcie pracodawcy poprzez uzyskanie szybkiej pomocy finansowej w postaci zapomogi
Aplikuj