Kariera

Kierownik Projektu

Nasze oczekiwania:
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w pracy nad złożonymi projektami, w tym projektami wymagającymi koordynacji z klientami, zespołami wewnętrznymi i partnerami dostawczymi
 • znajomość metodyk zarządzania projektami i umiejętność ich praktycznych adaptacji do realizowanych projektów (Waterfall, Agile)
 • zdolności komunikacyjne, organizacyjne, negocjacyjne i interpersonalne
 • umiejętność identyfikowania i zarządzania ryzykiem, rozwiązywania problemów
 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2)
  • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub certyfikacja z obszaru zarządzania projektami
  • znajomość programu MS PROJECT
Twoje Zadania:
 • zarządzanie projektem od startu po wdrożenie i akceptację klienta
 • opracowanie, zarządzanie i realizacja harmonogramu projektu
 • nadzorowanie i rozlicznie efektów pracy członków zespołu projektowego
 • zarządzać kosztami projektu (planowanie, rozliczanie kosztów)
 • zarządzanie ryzykiem projektu, diagnozowanie i bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów
 • planowanie zasobów do projektu
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji projektowej na użytek wewnętrzny i klienta
 • zarządzanie komunikacją pomiędzy klientem a pozostałymi uczestnikami projektu
Oferujemy:
 • ciekawą, rozwojową pracę przy projektach związanych z obronnością RP i nie tylko;
 • możliwość wniesienia nowych rozwiązań, pomysłów;
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy;
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy;
 • pracę od poniedziałku do piątku;
 • stałe godziny pracy;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • udział w szkoleniach certyfikujących, zawodowych;
 • dofinasowania do studiów wyższych i podyplomowych;
 • adaptacja – wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomej i bezpiecznej pracy;
 • ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracownika i jego najbliższych w PZU;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej również dla najbliższych;
 • karty Medicover Sport;
 • pracownicze plany kapitałowe w PKO TFI;
 • możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • wypoczynku urlopowego;
  • dofinasowania do wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • imprez kulturalno-oświatowych;
  • w trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć także na wsparcie pracodawcy poprzez uzyskanie szybkiej pomocy finansowej w postaci zapomogi.
Aplikuj