Kariera

Kierownik Biura Produkcji

Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe techniczne;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office w tym Excel;
 • umiejętność zarządzania zespołem, w tym motywacji i ustalania celów pracownikom;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • doświadczenie we wdrażaniu zmian, raportowaniu działań, kontroli i analizie wskaźników produkcyjnych.
Twoje zadania:
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych;
 • nadzorowanie jakości, wydajności i efektywności prac;
 • koordynowanie i planowanie pracy podległych pracowników;
 • optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów: ludzi i maszyn;
 • dbałość o terminową realizację zleceń;
 • przygotowywanie grafików pracy podwładnych;
 • rozwiązywanie bieżących problemów;
 • planowanie i kontrola nad wydatkowaniem budżetu;
 • motywowanie pracowników, delegowanie zadań i ich rozliczanie;
 • dbałość o bezpieczeństwo oraz ergonomię pracy;
 • inicjowanie zmian w organizacji pracy, wyposażeniu stanowisk pracy, procesach technologicznych oraz udział w pracach zespołów projektowych;
 • analiza dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej pod kątem planowania procesów produkcyjnych;
 • odpowiedzialność za terminowość produkcji;
 • budowanie kultury Lean i bezpieczeństwa;
 • współpraca z pozostałymi jednostkami Spółki;
 • przygotowywanie raportów.
Mile widziane
 • znajomość języków obcych (język angielski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
Oferujemy:
 • ciekawą, rozwojową pracę przy projektach związanych z obronnością RP i nie tylko;
 • możliwość wniesienia nowych rozwiązań, pomysłów;
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy;
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy;
 • pracę od poniedziałku do piątku;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • udział w szkoleniach certyfikujących, zawodowych;
 • dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych;
 • adaptacja – wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomej i bezpiecznej pracy;
 • ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracownika i jego najbliższych;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej również dla najbliższych;
 • karty Medicover Sport;
 • pracownicze plany kapitałowe;
 • możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • wypoczynku urlopowego;
  • dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • imprez kulturalno-oświatowych;
  • w trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć także na wsparcie pracodawcy poprzez uzyskanie szybkiej pomocy finansowej w postaci zapomogi.
Aplikuj