Aktualności

29 maja – Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa świętujemy w Polsce oficjalnie od 2012 r. W tym samym dniu obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Weteranem działań poza granicami państwa jest osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu, nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Dziękujemy za Waszą służbę!