Aktualności

100-lecie urodzin Wybitnego Gliwiczanina

8 stycznia 2021 roku, setną rocznicę urodzin obchodził ostatni żyjący Cichociemny – Pan Major Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”. Od zakończenia wojny – ściśle związany z Gliwicami, którym pozostał wierny. Z okazji tak wyjątkowego Jubileuszu, Zarząd OBRUM sp. z o.o. w imieniu całego Ośrodka, przekazał Dostojnemu Solenizantowi życzenia wraz z upominkami – albumami fotograficznymi Gliwic i Lwowa czyli miejsc z którymi Pan Major jest szczególnie związany. Wszystkiego Najlepszego Panie Majorze.

***

Cichociemni to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych. Ich zadaniem była walka partyzancka z Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Zajmowali się też organizacją i szkoleniem ruchu oporu w kraju. Aktywnie uczestniczyli także w Powstaniu Warszawskim. Przeszkoleni głównie w Wielkiej Brytanii zostali przerzuceni drogą lotniczą do kraju na jesieni 1944 roku. Ich działania były ściśle tajne, nie mogli nawet skontaktować się z rodzinami. Było ich 316. Pozostał jeden – Pan Major Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”.