Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – wykonanie termomodernizacji – postępowanie nr 2

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu hali produkcyjnej 1.1.2 zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz dokumentację projektową przedstawiono poniżej:

Decyzja o pozwoleniu

Dokumentacja