Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – wykonanie termomodernizacji

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu hali produkcyjnej 1.1.2 zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz wzór umowy wraz z załącznikiem:

Decyzja o pozwoleniu

Dokumentacja