Ogłoszenia

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu OBRUM sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie § 17 ust. 1 Umowy Spółki, w dniu 18 maja 2022 roku postanowiła przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Szczegółowe zasady i ustalenia dotyczące postępowania kwalifikacyjnego określono w załączonych dokumentach.