Kariera

Specjalista do Planowania i Kontrolingu

OBRUM, w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. tworzy innowacje dla obronności. Specjalizujemy się w projektowaniu i wytwarzaniu pojazdów wojskowych, symulatorów sprzętu wojskowego. Naszym podstawowym profilem działalności jest kompleksowe prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

Szukamy osób chętnych do podejmowania nowych wyzwań i wspólnego kreowania wartości spółki.

Jeżeli chcesz brać udział w tworzeniu nowych rozwiązań dla wojska, pracować z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w sprzęcie wojskowym i mieć szansę na rozwój osobisty zapraszamy do współpracy.

Nasze oczekiwania
 • 5-letnie doświadczenie w obszarze kontrolingu, rachunkowości zarządczej, księgowości (analizie finansowej);
 • wykształcenia wyższego (magister kierunku finanse lub rachunkowość);
 • wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętności komunikacji w zespole;
 • biegłej znajomości pakietu MS OFFICE;
 • wysokiego poziomu zaangażowania, samodzielności i poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.
Twoje Zadania
 • przygotowywaniu analiz finansowych z zakresu kontrolingu operacyjnego, finansowego, projektowego na potrzeby decyzji zarządczych;
 • przygotowaniu prognoz cash flow;
 • przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych;
 • udziału w przygotowywaniu rocznego budżetu oraz bieżąca kontrola jego realizacji wraz z miesięczną analizą odchyleń;
 • prognozowaniu, kontroli i analizie danych finansowych spółki;
 • otwieraniu zleceń oraz emitowanie kart zadaniowych;
 • analizie zleceń pod kątem wykorzystania budżetu;
 • współpracy w tworzeniu i optymalizacji narzędzi oraz procesów raportowania;
 • tworzeniu raportów i prezentacji danych;
 • terminowej realizacja zadań, często pod presją czasu.
To otrzymasz
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę od poniedziałku do piątku;
 • ruchomy czas pracy – rozpoczynamy pracę w godzinach 6:30 – 7:30;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • pakiet wdrożeniowy – szkolenia i instruktaże wdrożeniowe, wsparcie opiekuna;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • udział w ciekawych, strategicznych projektach w tym międzynarodowych;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (prywatną opiekę zdrowotną, karty MultiSport, możliwość ubezpieczenia na życie, dofinansowania dojazdów do pracy)
 • świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe itp.
Aplikuj