Kariera

Specjalista ds. informatyki, cyberbezpieczeństwa

Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie informatyczne;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze wsparcia IT w szczególności Cyberbezpieczeństwo;
 • znajomość programów, narzędzi i technik związanych z testowaniem/monitorowaniem bezpieczeństwa systemów/urządzeń;
 • znajomość rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego (firewall, IDS/IPS, SIEM, SOAR, WAF, EDR / Inne), przydatne do realizacji zadań SOC;
 • chęć do poszerzania i dzielenia się wiedzą;
 • inicjatywa i odpowiedzialność.
Twoje Zadania:
 • aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu incydentów bezpieczeństwa IT. Analiza incydentów bezpieczeństwa oraz rekomendowanie zmian;
 • współpraca z zespołem SOC,                                                   
 • promowanie i wspieranie stosowania procedur i polityk zapewniających zgodność ze standardami bezpieczeństwa IT oraz dobrych praktyk;                                     
 • zarządzanie i optymalizacja: serwerów (Windows, Linux), urządzeń sieciowych np. firewall, switch.;
 • wsparcie użytkownika końcowego w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących szeroko rozumianych aplikacji biznesowych, systemów operacyjnych, sieci, serwerów, usług pocztowych i dostępu zdalnego;               
Oferujemy:
 • możliwość wniesienia nowych rozwiązań, pomysłów;
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy;
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy;
 • możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • udział w szkoleniach certyfikujących, zawodowych;
 • dofinasowania do studiów wyższych i podyplomowych;
 • adaptacja – wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomej i bezpiecznej pracy;
 • ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracownika i jego najbliższych w PZU;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej również dla najbliższych;
 • karty Medicover Sport;
 • pracownicze plany kapitałowe w PKO TFI;
 • możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • wypoczynku urlopowego;
  • dofinasowania do wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • imprez kulturalno-oświatowych;
  • w trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć także na wsparcie pracodawcy poprzez uzyskanie szybkiej pomocy finansowej w postaci zapomogi.
 •  
Aplikuj