Kariera

Pracownik Biura Kontroli Jakości

Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie: średnie / wyższe techniczne (mile widziane w obszarze zarządzania jakością);
 • doświadczenie zawodowe: min 3-5 lat w kontroli / metrologii;
 • dobra znajomość rysunku technicznego i umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi z zakresu długości i kąta;
 • wiedza z zakresu metrologii;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • praktyczna znajomość narzędzi jakościowych do rozwiązywania problemów (8D, 5Why, Ishikawa, PDCA);
 • znajomość MS Office (WORD, EXCEL);
 • sumienność i dobra organizacja pracy;
 • chęć do nauki i poszerzania swoich umiejętności – ciągłe doskonalenie;
 • dyspozycyjność do wyjazdów służbowych;
 • umiejętność pracy w zespole i samodzielnie;

Mile widziane:

 • uprawnienia do badań nieniszczących połączeń spawanych (VT2, PT2).
Twoje Zadania:
 • pomiary produktów i narzędzi przyrządami ręcznymi i urządzeniami pomiarowymi;
 • nadzór nad narzędziami pomiarowymi – znajomość metrologii;       
 • dobra znajomość czytania dokumentacji technicznej;
 • badanie jakości półproduktów i produktów gotowych;        
 • kontrola elementów na poszczególnych etapach produkcyjnych;
 • kontrola nad surowcami stosowanymi na produkcji;                                         
 • kontrola dostawców i podwykonawców;                               
 • kontrola obróbki cieplnej;                                                          
 • przygotowanie raportów na potrzeby działu;                                       
 • dobór przyrządów i metod pomiarowych.
Oferujemy:
 • ciekawą, rozwojową pracę przy projektach związanych z obronnością RP i nie tylko;
 • możliwość wniesienia nowych rozwiązań, pomysłów;
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy;
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy;
 • możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie kontroli jakości i metrologii;
 • udział w szkoleniach certyfikujących, zawodowych;
 • dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych;
 • adaptacja – wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomej i bezpiecznej pracy;
 • ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracownika i jego najbliższych w PZU;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej również dla najbliższych;
 • karty Medicover Sport;
 • pracownicze plany kapitałowe w PKO TFI;
 • możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • wypoczynku urlopowego;
  • dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • imprez kulturalno-oświatowych;
  • w trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć także na wsparcie pracodawcy poprzez uzyskanie szybkiej pomocy finansowej w postaci zapomogi.
 •  
Aplikuj