Kariera

Konstruktor Mechanik – koordynator zespołu

Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne preferowana mechanika i budowa maszyn                       
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w biurze konstrukcyjnym (w obszarze prac badawczych i rozwojowych)
 • Co najmniej roczne doświadczenie liderskie (np. kierowanie grupą projektową)
 • Praktyczna znajomość systemów CAD mile widziane doświadczenie w pracy w SolidWorks
 • Znajomość zasad opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej
 • Praktyczna znajomość podstaw konstrukcji maszyn
 • Możliwie szeroka wiedza inżynierska, znajomość metod prowadzenia obliczeń
 • Umiejętność dokumentowania procesu konstrukcyjnego jak i procesu weryfikacji obliczeń inżynierskich
 • Zdolności komunikacyjne, organizacyjne, negocjacyjne i interpersonalne
 • Nastawienie na realizację celów
 • Bardzo dobra znajomość programu Ms Excel

Mile widziane:

  • znajomość układów hydraulicznych oraz wiedza z zakresu automatyki
  • język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację                  
Twoje Zadania:
 • Nadzór nad dokumentacją tworzoną przez pracowników sekcji mechanicznej
 • Samodzielne opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej
 • Opracowywanie modeli 3D w Solidworks (nanoszenie adnotacji i wykonywanie dokumentacji 2D z zachowaniem zasad i obowiązujących norm, procedur)
 • Przygotowywanie wykazów konstrukcyjnych i danych do dokumentacji towarzyszącej
 • Weryfikacja założeń konstrukcyjnych oraz udział w pierwszym uruchomieniu wyrobów
 • Wykonywanie prac obliczeniowych i analiz wykonywanych podzespołów i części w zakresie sekcji mechanicznej
 • Przeprowadzania weryfikacji i sprawdzania dokumentacji konstrukcyjnej
 • Realizacja projektu zgodnie z założonym harmonogramem
Oferujemy:
 • ciekawą, rozwojową pracę przy projektach związanych z obronnością RP i nie tylko
 • możliwość wniesienia nowych rozwiązań, pomysłów
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy
 • pracę od poniedziałku do piątku
 • stałe godziny pracy
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • udział w szkoleniach certyfikujących, zawodowych
 • dofinasowania do studiów wyższych i podyplomowych
 • adaptacja – wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomej i bezpiecznej pracy
 • ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracownika i jego najbliższych w PZU
 • pakiet prywatnej opieki medycznej również dla najbliższych
 • karty Medicover Sport
 • pracownicze plany kapitałowe w PKO TFI
 • możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • wypoczynku urlopowego
  • dofinasowania do wypoczynku dzieci i młodzieży
  • imprez kulturalno-oświatowych
  • w trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć także na wsparcie pracodawcy poprzez uzyskanie szybkiej pomocy finansowej w postaci zapomogi
Aplikuj