Kariera

Kierownik Biura Zarządzania Projektami

Nasze oczekiwania
 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • doświadczenie w obszarze zarządzania i/lub nadzoru projektami;
 • dobra znajomość MS Project, Ms Office;
 • umiejętność koordynacji prac w zespołach projektowych;
 • znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się;
Mile Widziane
 • potwierdzenie wiedzy z zakresu zarządzania projektami dyplomem studiów lub kierunkową certyfikacją;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów technicznych lub badawczo – rozwojowych;
Twoje Zadania
 • zarządzanie podległym zespołem Kierowników Projektów oraz nadzór i wsparcie w efektywnej realizacji projektów realizowanych w OBRUM;
 • zapewnienie profesjonalnego wsparcia Kierowników Projektów;
 • skuteczne reagowanie na ryzyka i wyzwania projektowe adekwatnie do skali oraz odpowiedzialność za proces raportowania operacyjnego i zarządczego projektów;
 • analizowanie przyczyn odchyleń od harmonogramu oraz inicjowanie działań korygujących;
 • bliska współpraca z innymi komórkami Spółki oraz kooperantami zewnętrznymi w zakresie planowania i realizacji portfela projektów;
 • opracowywanie i nadzór nad dokumentacją projektową na zgodność z obowiązującymi procedurami.
To otrzymasz
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę od poniedziałku do piątku;
 • ruchomy czas pracy – rozpoczynamy pracę w godzinach 6:30 – 7:30;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • pakiet wdrożeniowy – szkolenia i instruktaże wdrożeniowe, wsparcie opiekuna;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • udział w ciekawych, strategicznych projektach w tym międzynarodowych;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (prywatną opiekę zdrowotną, karty MultiSport, możliwość ubezpieczenia na życie, dofinansowania dojazdów do pracy)
 • świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe itp.
 • dofinansowanie nauki języków.
Aplikuj