Kariera

Kierownik Biura Technologicznego, Główny Technolog

Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, technologii budowy maszyn;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w branży przemysłowej związanej z produkcją małoseryjną;
 • duża wiedza z zakresu metod, techniki i narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów technologicznych i tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej oraz znajomość procesów technologicznych stosowanych przy wytwarzaniu maszyn i urządzeń;
 • wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie zarządzania zespołem (planowanie, motywowanie, ocenianie i egzekwowanie);
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • nastawienie na realizację celów, determinacja w działaniu, obowiązkowość, solidność, umiejętność dostosowania sposobu działania, elastyczność;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji, mediacji oraz rozwiązywania konfliktów;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane:

 • znajomość obsługi programu SolidWorks lub równorzędnego;
Twoje zadania:
 • nadzorowanie zadań realizowanych przez pracowników kierowanej komórki
  w zakresie technologicznego przygotowania procesu produkcji;
 • realizacja celów, funkcji i przydzielonych zadań w terminach i w ramach kosztów przy zapewnieniu wysokiej jakości;
 • ustalanie norm materiałowych i zakresu stosowanych materiałów, uwzględniających aspekty techniczne, technologiczne i ekonomiczne;
 • projektowanie procesów technologicznych;
 • ocena pracochłonności wykonywania części i zespołów;
 • nadzór nad wykonywaniem dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi, przyrządów
  i pomocy warsztatowych;
 • nadzorowanie procesu produkcji w zakresie dyscypliny technologicznej, ustalonych norm czasowych i zużycia materiałów;
 • wsparcie technologiczne procesu produkcji, a także nadzór techniczny
  i technologiczny wykonania usług kooperacyjnych;
 • współpraca z biurem konstrukcyjnym przy tworzeniu dokumentacji w zakresie doboru materiałów oraz technologiczności wykonania i montażu konstrukcji, w tym analizy wymiarowe;
 • analizowanie zapytań ofertowych i zamówień pod względem możliwości wykonania;
 • poszukiwanie, opracowywanie i wdrażanie do produkcji nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych;
 • opiniowanie rozwiązań i zmian oraz formułowanie ekspertyz dotyczących procesów technologicznych.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę od poniedziałku do piątku;
 • elastyczny czas pracy;
 • szkolenia certyfikujące i zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • udział w ciekawych, strategicznych projektach w tym międzynarodowych;
 • możliwość realnego wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • pakiet wdrożeniowy – szkolenia i instruktaże wdrożeniowe, wsparcie opiekuna;
 • pakiet benefitów pozapłacowych, również dla najbliższych – prywatną opiekę zdrowotną, karty Medicover Sport, możliwość ubezpieczenia na życie, dofinansowania dojazdów do pracy; 
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe itp.
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach językowych.
Aplikuj