Kariera

Kierownik Biura Technologicznego, Główny Technolog

OBRUM, w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. tworzy innowacje dla obronności. Specjalizujemy się w projektowaniu i wytwarzaniu pojazdów wojskowych, symulatorów sprzętu wojskowego. Naszym podstawowym profilem działalności jest kompleksowe prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

Szukamy osób chętnych do podejmowania nowych wyzwań i wspólnego kreowania wartości spółki.

Jeżeli chcesz brać udział w tworzeniu nowych rozwiązań dla wojska, pracować z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w sprzęcie wojskowym i mieć szansę na rozwój osobisty zapraszamy do współpracy.

Nasze oczekiwania
 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, technologii budowy maszyn;
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w branży przemysłowej związanej z produkcją małoseryjną;
 • duża wiedza z zakresu metod, techniki i narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów technologicznych i tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej oraz znajomość procesów technologicznych stosowanych przy wytwarzaniu maszyn, urządzeń;
 • wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie zarządzania zespołem (planowanie, motywowanie, ocenianie i egzekwowanie);
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • mile widziana znajomość obsługi programu SolidWorks lub równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • nastawienie na realizację celów, determinacja w działaniu, obowiązkowość, solidność, umiejętność dostosowania sposobu działania, elastyczność;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji, mediacji oraz rozwiązywania konfliktów;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Twoje Zadania
 • nadzorowanie zadań realizowanych przez pracowników kierowanej komórki w zakresie technologicznego przygotowania procesu produkcji;
 • realizacja celów, funkcji i przydzielonych zadań w ustalonych terminach i kosztach przy zapewnieniu wysokiej jakości;
 • ustalanie norm materiałowych i zakresu stosowanych materiałów, uwzględniających aspekty techniczne, technologiczne i ekonomiczne;
 • projektowanie procesów technologicznych;
 • dokonywanie oceny pracochłonności wykonywania części i zespołów;
 • nadzór nad wykonywaniem dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi, przyrządów i pomocy warsztatowych;
 • nadzorowanie procesu produkcji w zakresie dyscypliny technologicznej, ustalonych norm czasowych i zużycia materiałów;
 • wsparcie technologiczne procesu produkcji, a także nadzór techniczny i technologiczny wykonania usług kooperacyjnych;
 • współpraca przy tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie doboru materiałów oraz technologiczności wykonania i montażu konstrukcji, w tym analizy wymiarowe;
 • analizowanie zapytań ofertowych i zamówień pod względem możliwości wykonania;
 • poszukiwanie, opracowywanie i wdrażanie do produkcji nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych;
 • opiniowanie rozwiązań, zmian uwag i spostrzeżeń oraz formułowanie ekspertyz
  dotyczących procesów technologicznych.
To otrzymasz
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę od poniedziałku do piątku;
 • ruchomy czas pracy – rozpoczynamy pracę w godzinach 6:30 – 7:30;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • pakiet wdrożeniowy – szkolenia i instruktaże wdrożeniowe, wsparcie opiekuna;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • udział w ciekawych, strategicznych projektach w tym międzynarodowych;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (prywatną opiekę zdrowotną, karty MultiSport, możliwość ubezpieczenia na życie, dofinansowania dojazdów do pracy)
 • świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe itp.;
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach językowych.
Aplikuj