Kariera

Kierownik Biura Badań i Serwisu

Nasze oczekiwania:
 • min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze prac badawczo-rozwojowych lub produkcji małoseryjnej;
 • doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań, testów podzespołów, zespołów, urządzeń mechanicznych;
 • wykształcenie wyższe preferowane kierunki techniczne (mile widziane studia III stopnia);
 • umiejętności związane z zarządzaniem zespołem (np. planowanie, delegowania i rozlicznie z powierzonych zadań, dbałość o rozwój zespołu, pewność siebie);
 • znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie B2;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • elastyczność/otwartość na zmiany, inicjatywa i innowacyjność.
Twoje Zadania:
 • nadzór nad prowadzonymi badaniami wstępnymi, zakładowymi i okresowymi pojazdów mechanicznych na podwoziu gąsienicowym i kołowym;
 • opracowywanie metodyk, programów i instrukcji prowadzenia badań oraz sprawozdań z przeprowadzonych badań;
 • nadzór na prowadzonymi szkoleniami w zakresie użytkowania proponowanych przez OBRUM rozwiązań;
 • udział w projektowaniu elementów stanowisk badawczych oraz specjalnej aparatury pomiarowej;
 • terminowa realizacja zadań z zachowaniem standardów jakościowych i kosztowych;
 • koordynacja i nadzór merytoryczny nad pracą Serwisu;
 • zarządzanie podległym zespołem badaczy.
Oferujemy:
 • ciekawą, rozwojową pracę przy projektach związanych z obronnością RP i nie tylko;
 • możliwość wniesienia nowych rozwiązań, pomysłów;
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy;
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • udział w szkoleniach certyfikujących, zawodowych;
 • dofinasowania do studiów wyższych i podyplomowych;
 • adaptacja – wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomej i bezpiecznej pracy;
 • ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracownika i jego najbliższych w PZU;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej również dla najbliższych;
 • karty Medicover Sport;
 • pracownicze plany kapitałowe w PKO TFI;
 • możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • wypoczynku urlopowego;
  • dofinasowania do wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • imprez kulturalno-oświatowych;
  • w trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć także na wsparcie pracodawcy poprzez uzyskanie szybkiej pomocy finansowej w postaci zapomogi.
 •  
Aplikuj