Kariera

Informatyk

Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie informatyczne;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze wsparcia IT;
 • znajomość programów, narzędzi i technik związanych z testowaniem/monitorowaniem bezpieczeństwa systemów/urządzeń;
 • znajomość rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego (firewall, IDS/IPS, SIEM, SOAR, WAF, EDR / Inne), przydatne do realizacji zadań SOC;
 • chęć do poszerzania i dzielenia się wiedzą;
 • inicjatywa i odpowiedzialność
Mile widziane:
 • Doświadczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Kursy z zakresu cyberbezpieczeństwa
Twoje Zadania:
 • promowanie i wspieranie stosowania procedur i polityk zapewniających zgodność ze standardami bezpieczeństwa IT oraz dobrych praktyk;       
 • aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu incydentów bezpieczeństwa IT. Analiza incydentów bezpieczeństwa oraz rekomendowanie zmian;
 • zarządzanie i optymalizacja: serwerów (Windows, Linux), urządzeń sieciowych np. firewall, switch.;
 • wsparcie użytkownika końcowego w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących szeroko rozumianych aplikacji biznesowych, systemów operacyjnych, sieci, serwerów, usług pocztowych i dostępu zdalnego;
Oferujemy:
 • możliwość wniesienia nowych rozwiązań, pomysłów;
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy;
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy;
 • możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • udział w szkoleniach certyfikujących, zawodowych
 • dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych
 • adaptacja – wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomej i bezpiecznej pracy
 • ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracownika i jego najbliższych w PZU
 • pakiet prywatnej opieki medycznej również dla najbliższych
 • karty Medicover Sport
 • pracownicze plany kapitałowe w PKO TFI
 • możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • wypoczynku urlopowego
  • dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży
  • imprez kulturalno-oświatowych
  • w trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć także na wsparcie pracodawcy poprzez uzyskanie szybkiej pomocy finansowej w postaci zapomogi
Aplikuj